Redea
Natječaji

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA

Objavljeno 19.08.2022

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama za zaštitu potrošača.

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3 godine prema sljedećim uvjetima:

I. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

 • do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 26.000,00 – do pet (5) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja
  natječaja
 • do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

II. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH, a koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade u 3 kategorije:

 • do € 39.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

III. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz  Domovinskog rata

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama iz Domovinskog rata koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

 • do € 19.908,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 13.272,00 – do osam (8) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 6.636,00 – do devet (9) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge iz Domovinskog rata osiguralo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

IV. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH u 3 kategorije:

 • do € 39.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 13.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

V. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga za zaštitu potrošača

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama za zaštitu potrošača koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 2 kategorije:

 • do € 13.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 10.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osiguralo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr, dok se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o
verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje koje je potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 16. rujna 2022. godine za internetske prijave (postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr), dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 16. rujna 2022. godine do 15:00 sati na e-adresu: kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr 

Izvor: zaklada.civilnodrustvo.hr

Skip to content