Redea
Natječaji

FZOEU: JAVNI NATJEČAJ ZA INOVACIJSKE PROJEKTE

Objavljeno 29.12.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge niskougljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i netehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi).

Raspoloživa sredstva natječaja iznose 7.500.000,00 kuna (995.421,06 eura), a Fond će po ovom natječaju dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu do najviše 1.506.900,00 kuna (200.000,00 eura) odnosno do 100% opravdanih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti.

Rok prijave: od 28.prosinca 2022. do 28.veljače 2023.

Način prijave: preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda u zatvorenoj omotnici na adresu Fonda.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Skip to content