Redea
Natječaji

EUROPSKI PROJEKTI SURADNJE 2022

Objavljeno 04.02.2022

Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava. Podržat će se projekti koji će uključivati raznolikost djelatnika u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa, a imat će mogućnost obuhvatiti jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, te biti interdisciplinarni.

Cilj Poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

 • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.
 • Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

 • Publika – povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;
 • Socijalna uključivost – promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;
 • Održivost – u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom – sustvarati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podići svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;
 • Digitalni pristup: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju kao odgovor na krizu COVID-19;
 • Međunarodna dimenzija: izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;
 • Sektorski prioritet – jačanje kapaciteta istaknutih sektora:
  1. Za glazbeni sektor – nadovezuje se na pripremne aktivnosti u okviru Music Moves Europe 2018-2020 pilot projekta, jačanje kapaciteta glazbenih profesionalaca za: promociju, distribuciju i monetizaciju; poticanje novih digitalnih, pravih i tehničkih trendova koji proizlaze od inovacija na tržištu i novih poslovnih modela; prekogranična cirkulacija europske glazbe i izvoz izvan granica Europske unije.
  2. Za sektor knjiga i izdavaštva: jačanje profesionalnog razvoja europskih prevoditelja koji djeluju u književnom ili kazališnom području, omogućavanje međunarodne promocije književnih djela i prodaje prijevodnih prava kako bi se povećala cirkulacija i raznolikost europskih knjiga, a posebno djela napisanih na manje korištenim jezicima, u Europskoj uniji i šire.
  3. Za sektor arhitekture: jačanje kapaciteta profesionalaca u arhitekturi za: razmjenu znanja (peer learning) i angažman publike kako bi se integrirali u procese projektiranja, planiranja i izgradnje visokokvalitetnih načela u suvremenoj arhitekturi i intervencijama na kulturnoj baštini; očuvanje i ponovnu upotrebu kulturne baštine te promicanje njezinih vrijednosti; integraciju Europskog zelenog plana i načela Novog europskog Bauhausa u prakse koje primjenjuju sektori; internacionalizaciju profesionalnih karijera.
  4. Za sektor kulturne baštine: jačanje kapaciteta profesionalaca  za: angažman i posredovanje s građanima u interpretaciji, komunikaciji i predstavljanju kulturne baštine radi razvijanja odnosa s publikom i dionicima, uzimajući u obzir tehnološke i digitalne metode stvaranja sadržaja i prezentacije arhiviranih rezultata, te primjena iskustava naučenih tijekom COVID-19 zaključavanja; digitalizaciju materijala kulturne baštine, lokaliteta i povijesnih građevina, između ostalog, korištenjem 3D i AI tehnologija; upravljanje rizikom za kulturnu baštinu – s naglaskom na prevenciju i spremnost na rizik u odnosu na prirodne i neprirodne ugroza, uključujući prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena u skladu s načelima Europskog zelenog plana.
  5. Za sektore mode i dizajna: jačanje kapaciteta profesionalaca  u: umjetničkom stvaranju, promociji, distribuciji i monetizaciji, pomažući sektorima da se pozabave posebno novim digitalnim (između ostalog korištenjem 3D i AI tehnologija), pravnim i tehničkim trendovima koji proizlaze iz inovacija na tržištu i novih poslovnih modela; integracija Europskog zelenog plana i načela Novog europskog Bauhausa u praksi koju primjenjuju sektori; internacionalizacija karijera profesionalaca u sektorima za djelovanje preko granica i na međunarodnoj razini.
  6. Za sektor održivog kulturnog turizma: jačanje kapaciteta profesionalca: u području održivog kulturnog turizma (aktivnosti poput obuke, podizanje svijesti o održivosti, ekološkim pitanjima, odgovornom turizmu itd.); za razvoj pokazatelja (nosivost, pristup, energetska učinkovitost, odgovorno postupanje s otpadom), alata za evaluaciju i bilježenje kvalitativnih i kvantitativnih podataka; za podršku digitalnoj transformaciji kako bi se iskoristio gospodarski učinak održivog kulturnog turizma (uključujući korištenje 3D i AI tehnologija).

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 68.607.267, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

NATJEČAJNE KATEGORIJE:

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta
COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta
COOP-3 veliki projekti suradnje > minimalno 10 partnera / 10 različitih država > EU potpora: EUR 2.000.000 – 60% ukupnog budžeta

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovna natječajna kriterija, pri čemu je obavezni bodovni prag 70/100:

 • RELEVANTNOST – 30 bodova
 • KVALITETA SADRŽAJA I AKTIVNOSTI – 30 bodova
 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM – 20 bodova
 • DISEMINACIJA – 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

*Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancira sudjelovanje hrvatskih organizacija u projektima koji su prethodno odobreni u natječajnim kategorijama potprograma Kultura. Sufinanciranje se provodi temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a ostvaruje se putem ZAHTJEVA koji je potrebno podnijeti u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, prema članku 5 Pravilnika. Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodjeljuje se na godišnjoj razini.

Izvor: Desk Kreativne Europe

Skip to content