Redea
Novosti

E-SAVJETOVANJE: PRIJEDLOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ MODERNIZACIJSKOG FONDA

Objavljeno 18.01.2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je savjetovanje s javnošću na prijedlog prvog Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda pod nazivom „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Poziv za dodjelu sredstava biti će u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda, ukupne vrijednosti 60.000.000 eura.

Modernizacijski fond u Hrvatskoj provode Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja te Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2020/1001 u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda. Sredstvima Fonda podupiru se ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članica. Ovim Pozivom se definiraju ciljevi, određuju pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga i utvrđuju kriteriji prihvatljivosti i odabira projektnih prijedloga te pravila provedbe odabranih projekata.

Prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Savjetovanje s javnošću trajat će do 26. siječnja 2023. godine, nakon čega će Ministarstvo službeno i objaviti Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda, a može mu se pristupiti putem poveznice.

Skip to content