Redea
Natječaji

ENI POZIV – INTERREG DUNAV 2021. – 2027.

Objavljeno 03.02.2022

Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2021. – 2027. otvorio je ENI poziv za dostavu projektnih prijedloga koji je usredotočen na suradnju s ENI članicama Programa – Ukrajinom i Moldavijom.

Cilj novog poziva je povećanje institucionalnih kapaciteta ukrajinskih i moldavijskih  dionika za razvoj i provedbu transnacionalnih projekata u tematskim područjima budućeg Programa transnacionalne suradnje dunavske regije u programskom razdoblju 2021. – 2027. kroz pojačanu suradnju relevantnih dionika i javne administracije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Poziv je fokusiran na specifični cilj 4.1. Poboljšanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Okvirna financijska alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 1.4 milijuna EUR, alokacija za ukrajinske partnere iznosi 2.48 milijuna EUR, a za moldavijske 2.33 milijuna EUR iz ENI proračuna.

Svaki projekt treba uključivati najmanje 2 projektna partnera, od kojih vodeći partner treba biti iz države članice EU-a obuhvaćenih programom Interreg Dunav (u koji ulazi i Hrvatska) te jedan partner iz Moldavije ili Ukrajine, ovisno o kojoj zemlji se projekt bavi.

Poziv je otvoren od 26. siječnja do 10. ožujka 2022. godine.

Planiran je i seminar za projektne prijavitelje koji će se održati 9. veljače 2022. godine, a registracije za isti primaju se do 7. veljače 2022.

Sve dodatne informacije i natječajna dokumentacija dostupna je putem službenih stranica Interreg Danube.

Izvor: INTERREG DANUBE.

Skip to content