Redea
Natječaji

ENERGETSKI UČINKOVITA VOZILA ZA JAVNI SEKTOR

Objavljeno 12.07.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 7. srpnja Javni poziv za kupnju novih energetski učinkovitih vozila, namijenjen javnom sektoru. Poziv je vrijedan 15 milijuna kuna, a potencijalni korisnici će se Fondu prijavljivati putem e-sustava za prijavu. Na raspolaganju će im biti do 40% vrijednosti vozila, odnosno maksimalno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. Iznimku čine javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, koje će za tzv. „turistička vozila“ namijenjena prijevozu putnika i/ili tereta unutar parka moći dobiti i do 80% odnosno maksimalno do 2 milijuna kuna.

Potencijalni prijavitelji na ovaj Poziv Fonda mogu biti lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske koji predstavljaju javne naručitelje.

Zaprimanje prijava započinje 15. srpnja od 9h, kad će se prijavitelji trebati ulogirati u sustav i prethodno pripremljenu dokumentaciju i službeno predati putem sustava u Fond. Bude li njihova prijava ocijenjena potpunom i ispravnom, korisnici će od Fonda dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju, nakon čega im preostaje rok od 12 mjeseci za realizaciju same kupnje. Kupljeno i sufinancirano vozilo dužni su u vlasništvu zadržati barem dvije godine.

Cilj ovog programa je kroz poticanje kupnje novijih, energetski učinkovitih vozila povećati njihov udio u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj te na taj način osigurati i ubrzati transformaciju našeg prometnog sustava. Istovremeno će se osigurati niži troškovi održavanja pogonskih goriva za vlasnike kupljenih vozila, kao i čišći okoliš, uz manje ispušnih plinova, ali i buke.

Sredstva će se moći dobiti za sustave električnih bicikala, kojih može biti od 5 do 15 komada,  pri čemu će za svaki od njih maksimalan iznos financiranja biti do 5.000 kuna. S do 20.000 kuna će se sufinancirati vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, dok će se  za vozila M1 kategorije na plug-in hibridni pogon moći dobiti do 40.000 kuna, a na električni ili pogon na vodik do 70.000 kuna. Vozila N1 kategorije će se sufinancirati s do 40.000 kuna ako je riječ o plug-in hibridima, odnosno s do 70.000 kuna ako su s električnim, pogonom na stlačeni prirodni plin, ukapljeni prirodni plin (UPP) ili vodik. Osim navedenih, sredstva će biti dostupna i za M2, M3, N2 i N3 kategorije, za sve navedene pogonske tehnologije.

Više informacija o Javnom pozivu, kao i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: FZOEU

Skip to content