Redea
Seminari

EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Objavljeno 17.10.2022

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizira dvodnevnu edukaciju o javnoj nabavi namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (službenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim tijelima) – nositeljima certifikata u području javne nabave, koji svoja znanja žele proširiti, osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave, ali i svima ostalima koji rade na rukovodećim ili tajničkim poslovima u tijelima lokalne i područne samouprave i/ili javnopravnim tijelima s područja Međimurske županije.

Edukacija će se održati 26. i 27. listopada 2022. od 8.00 do 15.15 sati
na NOVOJ LOKACIJI – dvorani Regionalnog centra kompetentnosti TŠČ (Tehnička škola Čakovec – bivša radiona), Športska 5, Čakovec.

Cilj ove edukacije je upoznati polaznike s izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, aktualnostima iz područja javne nabave, prakse državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i VUS-a te prikaz od provedenog postupka javne nabave radova i opreme.

Navedene teme bit će popraćene primjerima dobre prakse, a predavači su poznati stručnjaci u području javne nabave, Anđelko Rukelj, dipl.iur. i Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur. Program edukacije za srijedu, 26. 10. 2022., nalazi se OVDJE, a za četvrtak, 27. 10. 2022., nalazi se OVDJE.

Prijavnicu za edukaciju ispunite OVDJE.
Prijave se primaju do 20. (ČETVRTAK) listopada 2022. do kraja dana, a svi sudionici dobit će obavijest o prijavi putem e-maila.

VAŽNA NAPOMENA:

Budući da je Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17) dopušten maksimalan broj od 50 polaznika za pojedinačno stručno usavršavanje, te zbog velikog broja zainteresiranih polaznika s područja Međimurske županije, dopuštena je prijava maksimalno 3 polaznika iz svake institucije. Ukoliko nakon zatvaranja prijava ostane slobodnih mjesta, naknadno ćemo omogućiti i dodatnu mogućnost prijave, o čemu ćete biti obaviješteni.

Sudionici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o pohađanju edukacije usavršavanja kojom će ostvariti 16 bodova za obnovu certifikata. Edukacija je besplatna za sve javne službenike.

Ova edukacija dio je aktivnosti projekta “Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova” koji provodi Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

„Sadržaj edukacije isključiva je odgovornost Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.“

 

Skip to content