EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA

EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizira dvodnevnu edukaciju o javnoj nabavi namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (službenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim tijelima) – nositeljima certifikata u području javne nabave, koji svoja znanja žele proširiti; osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave, ali i svima ostalima koji rade na rukovodećim ili tajničkim poslovima u tijelima lokalne i područne samouprave i/ili javnopravnim tijelima iz Međimurske županije.

Edukacija će se održati 22. i 23. veljače 2017. od 9 do 16.30 sati

u informatičkoj učionici u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje

(Bana J. Jelačića 22 b, Čakovec, prvi kat).

Cilj ove edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u RH. Uz nužan teoretski okvir, polaznici će kroz ekstenzivne praktične vježbe naučiti kako provesti svoje postupke javne nabave usluga, robe i radova, a prema programu kojeg možete preuzeti OVDJE.  Edukaciju će voditi Ines Gruica DevčićAna-Marija Klarić iz tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o., tvrtke koja je do sada educirala preko 8.200 polaznika o temama iz područja EU fondova, a što se tiče same javne nabave do sad su izradili, komentirali i/ili unaprijedili 354 dokumentacije za javnu nabavu u EU projektima.

Zbog ograničenog broja sudionika molimo da se prijavljuje po jedna osoba iz institucije. Prijave primamo do popunjenja mjesta.  Za sudjelovanje je potrebno ispuniti PRIJAVNICU i poslati je na adresu elektroničke pošte ana.mikulic@redea.hr najkasnije do 17. veljače 2017. do 10 sati. Za sve sudionike osigurani su radni materijali i osvježenja, a sudionici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o pohađanju edukacije usavršavanja kojom će ostvariti 16 bodova za obnovu certifikata. Edukacija je besplatna za sve javne službenike.

Ova edukacija dio je aktivnosti projekta “Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji” koji provodi REDEA, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

redea_fondovi_eu_trakica