Redea
Natječaji

DRUGI POZIV: IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Objavljeno 12.06.2023

Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv, referentni broj: C3.1.R1-I1.02 namijenjen jedinicama lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave, osnivačima javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja.

Cilj Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive kategorije ulaganja su:

  • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Adaptacija i opremanje postojećih prostora – izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 95.561,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.778.021,00 €

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 9. lipnja do 8. kolovoza 2023. godine.

Dokumentaciju poziva možete preuzeti OVDJE.

Skip to content