Redea
Natječaji

DODJELA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI ZA KONTROLU PLODNOSTI TLA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA

Objavljeno 27.08.2021

Financijska sredstva namijenjena su za financiranje troškova izrade analize uzoraka tla.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Čakovca i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Grada Čakovca.

KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

– Grad Čakovec sufinancira izradu analize 100 uzoraka tla

– maksimalan iznos sufinanciranja po jednom korisniku iznosi 712,50 kn i odobrava se 5 analiza

Ukupan planirani iznos Grada Čakovca za provedbu ove aktivnosti iznosi 14.250,00 kn.

Kriterij odabira je vrijeme zaprimanja prijava ili do utroška sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupa.

INTENZITET SUFINANCIRANJA:

– Grad Čakovec – 40%

– Međimurska županija – 40%

– korisnik, poljoprivredni proizvođač – 20%

Analiza uzorka sastoji se od:

– uzimanja uzoraka i podataka na terenu

– dostave uzoraka u laboratorij

– laboratorijske analiza uzoraka tla

– interpretacije rezultata,

– ustrojavanja baze podataka o stanju plodnosti tla

– izdavanja preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluge

Ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000 EUR unazad zadnje tri fiskalne godine od dana podnošenja zahtjeva.

Potpora se isplaćuje odabranom ovlaštenom laboratoriju nakon primitka računa za izvršenu uslugu izrade analize tla i izvješća o provedbi projekta, sukladno Odluci o odabiru korisnika potpore male vrijednosti s popisom korisnika potpore.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do popunjavanja planirane kvote ili do 15.12.2021.

Više informacija o podnošenju zahtjeva i popratnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE.

Skip to content