DESTILACIJA VINA U KRIZNIM SLUČAJEVIMA I MJERE POTPORA ZA KRIZNO SKLADIŠTENJE VINA

DESTILACIJA VINA U KRIZNIM SLUČAJEVIMA I MJERE POTPORA ZA KRIZNO SKLADIŠTENJE VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. lipnja 2021. godine Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju, a cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se uravnotežuje ponuda i potražnja u ovim okolnostima.

S provedbom aktivnosti korisnici mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima mogu započeti nakon izdavanja Odluke o odobrenju kvote.

Razdoblje skladištenja može započeti s 29. 6. 2021. godine.

Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene do 27. 8. 2021. godine. Vrijeme trajanja skladištenja koje se može odobriti je 60 dana.

Rok za podnošenje prijava na mjere počinje teći od 19. 6. 2021. i traje do 28. 6. 2021. godine.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31. 8. 2021. kada i aktivnosti vezane uz destilaciju moraju biti dovršene.

Više informacija kao i Javni poziv sa pripadajućim prilozima možete vidjeti OVDJE.