Redea
Natječaji

BESPOVRATNE POTPORE ZA PODUZETNIKE

Objavljeno 27.09.2023

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se mikro i malim poduzetnicima za:

  1. Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
    1. nabava strojeva/opreme/alata,
    2. nabava računalne opreme/računalnih programa i sustava/licenci.
  2. Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
    1. izrada prototipa,
    2. provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini do 2.000,00 eura.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Intenzitet potpore je do 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji, aktivnosti i sektori definirani su Programom potpora koji je sastavni prilog Javnog poziva.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali isključivo od 1. siječnja 2023. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati (preslika izvoda transakcijskog računa/ispis prometa po transakcijskom računu).

Poduzetnik kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini, ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 27. 9. 2023. do 27. 10. 2023. godine.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Skip to content