Redea
Seminari

AMPEU TRENING ZA PREDSTAVNIKE JLS-OVA TE ORGANIZACIJE/SKUPINE MLADIH

Objavljeno 01.03.2024

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na četverodnevno osposobljavanje “Aktivni mladi za aktivnu zajednicu” kojemu je cilj upoznati predstavnike gradova i općina te predstavnike organizacija aktivnih u radu s mladima s projektima unutar Aktivnosti sudjelovanja mladih te kako ih mogu koristiti za razvoj svoje lokalne zajednice.

Aktivnosti sudjelovanja mladih temelje se na aktivnom angažmanu mladih u svim segmentima provedbe projekta – organizacijskom i sadržajnom. U sadržajnom smislu snažno se potiče suradnja s donositeljima odluka s ciljem odgovaranja na prepoznate potrebe mladih. S tim u vezi, ova aktivnost može se aktivno koristiti za vođenje dijaloga i rasprava između mladih i donositelja odluka kako bi se promicalo aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu u Europi.

Trening je usmjeren poticanju aktivnog sudjelovanja mladih i ostvarivanju mehanizama da se njihov glas čuje kroz glasanje na izborima, sudjelovanje u radu gradskih ili općinskih tijela te oblikovanje i provedbu politika za mlade.

Na treningu će se koristiti neformalne metode poučavanja, a u okviru programa sudionici će kroz praktični rad na razvoju vlastitog projektnog prijedloga imati priliku pronaći način na koji navedeni format može doprinijeti aktivnom sudjelovanju mladih u procesima donošenja odluka i izgradnji zajednice na svim razinama: od lokalne do europske. Osim toga, sudionici će imati mogućnost započeti s konkretnim planiranjem projekata te će dobiti povratne informacije i preporuke za unaprjeđenje.

Specifični ciljevi treninga su sljedeći:

  • upoznati sudionike s važnosti i mehanizmima sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka, uključujući izlazak na izbore;
  • upoznati sudionike s ključnim konceptima politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini (aktivno građanstvo mladih, certifikat “Grad za mlade”, Ciljevi za mlade);
  • podržati razvoj i jačanje partnerskih i suradničkih odnosa u procesu prijave i provedbe projekata, s ciljem kvalitetne provedbe lokalnih programa za mlade/drugih strateških dokumenata;
  • informirati sudionike o mogućnostima Aktivnosti sudjelovanja mladih te ključnim karakteristikama kroz pripremu projektnog prijedloga;
  • predstaviti primjere dobre prakse u području Aktivnosti sudjelovanja mladih

Trening je prvenstveno namijenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave te organizacijama za mlade/neformalnim skupinama mladih (izuzev Savjeta mladih koji nisu prihvatljivi prijavitelji za ovaj trening) koji će zajednički raditi na izradi projektnog prijedloga.

Datum održavanja treninga: 15. – 18. travnja 2024.

Mjesto održavanja: Zadar

Prijave su otvorene do 13. ožujka 2024., putem prijavnog obrasca. Broj mjesta je ograničen.

Preliminarni program rada kao i ostale informacije možete pronaći na stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Skip to content