cikloturizam

PROGRAM RAZVOJ CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u […]

Čitaj više

NOVA WEB STRANICA KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA RAZVOJ CIKLOTURIZMA

Ministarstvo turizma objavilo je da je od 28. prosinca 2017. godine aktivna nova web stranica Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske registrirano na domeni www.cikloturizam.hr. Izrada […]

Čitaj više