Povijest

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. osnovana je 9. prosinca 2004. od strane Međimurske županije, s ciljem pružanja podrške procesima održivog razvoja u Međimurju. REDEA je pravni slijednik Međimurskog poduzetničkog centra (MPC) osnovanog 1998. godine, koji je primarno pružao podršku malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima (poslovni planovi, pomoć pri kreditiranju).

Dobivanjem statusa kandidata za članstvo u EU 2004. godine, Hrvatskoj su se otvorile prilike za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Upravo su te prilike i povećanje djelokruga rada rezultirale transformacijom MPC u razvojnu agenciju što je iziskivalo kako specifične kompetencije tako i veći broj djelatnika.

REDEA je osnovana kao trgovačko društvo u javnom vlasništvu te je sufinancirana od strane Međimurske županije kao osnivača i jedinog vlasnika, a akreditirana je kao regionalni koordinator za Međimursku županiju (prema Zakonu o regionalnom razvoju RH).

Misija

Kao regionalni koordinator predano i s entuzijazmom pružamo stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja. RAZVOJ je za nas ključna riječ. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, zatim razvojem gospodarstva, poljoprivredom i ruralnim razvojem te razvojem ljudskih potencijala.

Pobornici smo konstruktivnih prijedloga i uvažavanja različitih stajališta i interesa. Odlikuje nas visoka radna etika i težnja izvrsnosti, kao i spremnost na prihvaćanje izazova i kreativnost u rješavanju problema.

 

Vizija

Biti poželjan partner koji predviđa razvojne trendove i vodi Međimurje korak ispred drugih.

 

Područje rada

Iniciranje i provedba strateških projekata

Pomoć u identifikaciji, izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU programa

Priprema i provedba EU projekata vezanih uz područja našeg rada

Organizacija i provedba edukacija za javni i privatni sektor

Informiranje o dostupnim programima potpora i subvencija za poduzetnike (uključujući EU fondove) i savjetovanje u izradi projektnih prijedloga

Regionalni koordinatori obavljaju i poslove javnih ovlasti koji su navedeni u Članku 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju koji je dostupan OVDJE.

Aktivnosti koje provodimo usmjerene su na potrebe:

Međimurske županije

Jedinica lokalne samouprave

Javnih institucija (iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, komunalnih usluga…)

Poljoprivrednika

Gospodarstva (poduzetnika i obrtnika; domaćih i stranih ulagača)

Organizacija civilnog društva

Naše zajedničke vrijednosti
(što nas pokreće i povezuje)

Kreativnost u rješavanju problema i osmišljavanju novih pristupa.

Suradnja unutar tima i sa svim dionicima, što podrazumijeva uvažavanje i otvorenost.

Preuzimanje inicijative odnosno korištenje prepoznatih prilika.

Prilagodljivost odnosno sklonost promjenama u okruženju u kojem djelujemo.

… uz neformalnost u komunikaciji i dobro raspoloženje u ovim ozbiljnim vremenima :)

Kako do nas?

 
Zakoni i propisi:
  1. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
  2.  Zakon o državnim potporama
  3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, NN 56/13)
  4. Zakon o regionalnom razvoju
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)
  • Video o 10 godina našeg djelovanja možete pogledati OVDJE (9.12.2014.)