NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

VAŽNO! – 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (15.01.2021.)

Dana 15. siječnja 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 02.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Druga izmjena Uputa za prijavitelje odnosi se na izmjenu odredbe u točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci, koja je usuglašena s ostalim navodima u Uputama za prijavitelje vezano uz ukupni iznos zbroja izravnih troškova osoblja u sklopu elemenata 1. Upravljanje projektom i administracija i 3. Promidžba i vidljivost prihvatljiv je do najviše 15% ukupnih ugovorenih troškova projekta.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

——————————————————————————————————————————————-

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) UP.02.2.2.16 Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Poziv je otvoren od 23. 12. 2020. do 31. 3. 2021., a sufinancira se iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.

Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Prihvatljivi prijavitelji, i ako je primjenjivo partner(i), su pravne osobe:

  • Dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  • Jedinica lokalne samouprave.

Obavezni elementi su: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (produljeno radno vrijeme vrtića, razvoj posebnih programa, jačanje kapaciteta djelatnika), PM. Upravljanje projektom i administracija, te V. promidžba i vidljivost.

Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni troškovi osoblja i ostali prihvatljivi troškovi projekta (40 % od prihvatljivih troškova osoblja). Troškovi osoblja u sklopu elementa PM i ostali troškovi u sklopu elementa V prihvatljivi su do najviše 15% ukupnih ugovorenih troškova projekta.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova,odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava. Iznos potpore po pojedinom projektu:

  • najniža vrijednost: 500.000,00 kuna.
  • najviša vrijednost: 6.000.000,00 kn.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 20 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjelibespovratnih sredstava s tim da razdoblje provedbe može trajati najdulje do 30. lipnja 2023. godine.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18. 1. 2021. u 9 sati.

Upute za prijavitelje i ostale dokumente vezane za prijavu možete pronaći OVDJE.