ERASMUS+

U financijskom razdoblju 2007 – 2013 Hrvatskoj su kao kandidatkinji za članstvo u Europskoj uniji bila dostupna 2 najveća programa EU na području obrazovanja: Program za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu. Ove je programe koordinirala Agencija za mobilnost i programe Europske unije osnovane od strane Vlade Republike Hrvatske.

U novom financijskom razdoblju 2014 – 2020 Europska komisija je Program cjeloživotnog učenja (potprogrami Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig i Jean Monet) i Mladi na djelu spojila u jedan program Erasmus+. Osim ova dva programa program Erasmus+ zamjenjuje još 5 drugih programa koji su obuhvaćali područje međunarodne suradnje Europske unije na području obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Agencija za mobilnost i programe Europske unije nacionalna je agencija nadležna za provedbu ovog programa u Republici Hrvatskoj.

Program Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:
–    Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
–    Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
–    Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika
–    Aktivnosti Jean Monet
–    Sport 

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Learning Mobility of Individuals)
Podržava mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva), združene diplomske studije te jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija.

Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Cooperation for innovation and good practices)
Podržava strateška partnerstva, udruživanja znanja, udruživanja sektorskih vještina, projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama, IT platforme (eTwinning, European Platform for Adult Learning – EPALE, European Youth Portal).

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika (Support to policy reforms)
Podržava znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020., buduće inicijative za jačanje razvoja inovativnih javnih politika, potpora instrumentima europskih politika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, suradnja s međunarodnim organizacijama, dijalog dionika, promidžba politika i programa Erasmus+.

Aktivnosti Jean Monet
Podržava akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije, rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, potporu ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja, studije i konferencije koje nositeljima javih politika mogu omogućiti nove uvide i konkretne savjete od strane akademske zajednice, a  vezano uz tekuća pitanja Unije.

Sport
Podržava zajednička partnerstva u području sporta, neprofitne europske sportske događaje, dijalog s relevantnim europskim dionicima, podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedavanja EU.

Na razini Europske unije program Erasmus+ koordiniran je od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, audiovisual and culture executive agency). Usmjeren je na jačanje znanja i vještina, zapošljivost europskih građana te unapređenje obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta. Daje priliku učenicima i studentima, učiteljima, profesorima, ostalom osoblju te volonterima da borave jedan period u nekoj drugoj državi članici EU kako bi i na taj način poboljšali svoje vještine i zapošljivost. Ovaj program potiče organizacije da rade u transnacionalnim partnerstvima te na taj način dijele inovativne prakse na polju obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja te mladih. U okviru sporta naglasak je na podršci amaterskom sportu i prekograničnim izazovima u području sporta kao što su borba protiv namještanja utakmica, doping, nasilje i rasizam.

Sedmogodišnji program Erasmus+ ima budžet od 14,7 milijardi eura. Za Republiku Hrvatsku važno je napomenuti da se namijenjena sredstva za svaku pojedinu godinu povećavaju tijekom godine. Tako za 2015. godinu predviđen i početni budžet iznosi 12.952,00 milijuna eura te se očekuje povećanje tog budžeta tijekom ove godine realokacijama Europske komisije.

Detaljnije o programu Erasmus+ možete pronaći na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje audiovizualnu politiku i kulturu: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php i na internetskim stranicama Agencije za moblinost i programe EU: http://www.mobilnost.hr/.

 

Erasmus NEW-664x609