Novosti

JE LI TURISTIČKA PONUDA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PRILAGOĐENA OSOBAMA S INVALIDITETOM?

U sklopu projekta „Attractour – Revitalizacija kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije na području Međimurske županije i regije Letenye“ 2. srpnja 2018. godine u Javnoj ustanovi za […]

Čitaj više

PRVI NEWSLETTER U PROJEKTU „EMPOWERING FOR GROWTH 3“

U projektu koji Javna ustanova REDEA provodi u partnerstvu s Međimurskom županijom, HZZ-om Područni ured Čakovec, HGK Županijska komora Čakovec te Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje, pripremljen je […]

Čitaj više

PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog programa potpore proizvođačima radi obnove narušeng proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva. Programom je predviđena privremena financijska pomoć za […]

Čitaj više

E- SAVJETOVANJE PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 9 „USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA“

Na portalu eSavjetovanja objavljen je novi prijedlog pravilnika za savjetovanje s javnošću. Riječ je o provedbi mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ podmjeri 9.1. „Uspostava […]

Čitaj više