Novosti

REDEA ZAPOŠLJAVA: TRAŽIMO NOVE SURADNIKE

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA pruža stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja provođenjem niza aktivnosti koje se prvenstveno odnose na strateško planiranje te pripremu i […]

Čitaj više

JAVNO SAVJETOVANJE ZA STRATEGIJU RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2027.

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u okviru projekta „Empowering for Growth 3“ sa svojim je partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Čakovec, Hrvatskom […]

Čitaj više

NACRT PRIJEDLOGA STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030. GODINE

Na portalu e-Savjetovanja dostupan je novi Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine. Nacrt prijedloga strategije poljoprivrede do 2030. godine uzima u obzir strateške smjernice iz Nacionalne […]

Čitaj više

OTVORENA E-SAVJETOVANJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

Prijedlog zakona o higijenu hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Na portalu e-Savjetovanja dostupan je novi Prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu […]

Čitaj više