ŽRS – DRUGI KRUG RADIONICA

ŽRS – DRUGI KRUG RADIONICA

Od 16. studenog do 18. studenog u zgradi Scheier u Čakovcu održan je drugi krug radionica za izradu Županijske razvojne strategije 2011.-2013. Radionice su koordinirali timovi iz REDEA-e, po područjima:  

Promjene strukture gospodarstva;

Poljoprivreda;

Ljudski kapital;

Turizam;

Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura; i

Upravljanje razvojem.

Nakon inicijalnog sastanka i prvih radionica, gdje su se razmatrale osnovne značajke svakog od područja te definirali razvojni problemi i potrebe, drugi je krug radionica za zadatak imao iznijeti razvojne prioritete, ali i mjere provođenja tih prioriteta u konkretne projekte.

Posebno je naglašena potreba za usklađivanjem strategije razvoja Međimurske županije sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a prioriteta i mjera s ekvivalentima za NUTS II razinu Sjeverozapadne Hrvatske. Također, na radionicama je zaključeno kako se, s obzirom da je aktualan Regionalni operativni program važeći do 2013. godine, strateški ciljevi i vizija neće mijenjati. Promjene temeljnih postavki razvoja razmatrat će se za razdoblje od 2014. do 2020. godine, kada će se strategije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini usklađivati s budžetom Europske unije za navedeno razdoblje.

Daljnji koraci uključuju izradu akcijskog plana i njegovo predstavljanje u prosincu 2010. godine, koje će ponovno okupiti dionike održivog razvoja Međimurja u vidu treće radionice.

Nakon toga, predviđa se izrada komunikacijske strategije do kraja siječnja 2011. godine, kada je previđeno da će Skupština Međimurske županije potvrditi dokument „Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013.“.