ZELENI URED MENEA-e i REDEA-e

ZELENI URED MENEA-e i REDEA-e

 

Trenutni model razvoja nije održiv. Živimo iznad svojih mogućnosti i naš način života postaje sve veći teret planetu. Potrebno je postupno mijenjati sadašnji način neodržive proizvodnje i potrošnje i sustavno pristupiti problemu izrade smjernica i politika te njihovoj primjeni u praksi.

Kao rezultat svakodnevnog obavljanja uredskih aktivnosti utječemo na globalno zatopljenje, zagađenje zraka, kvalitetu pitke vode i povećanje količine stvorenog otpada.  Današnji moderni uredi zahtijevaju značajne količine vode, energije i raznih materijala (papira) što rezultira velikom količinom otpada.

Vođeni ovim zaključcima Međimurska energetska agencija i Regionalna razvojna agencija Međimurje uz podršku UNDP-a uvode princip rada „Zelenog ureda“ . Zeleni ured predstavlja aktivnosti koje će zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, obavljati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativni utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa. Svaka uporaba energije je prilika za uštedu i zato je potrebna sustavna edukacija zaposlenika kojom će se utjecati na podizanje svijesti i motivaciju za promjenu ponašanja te donošenje mjera i politika za određivanje i postizanje ciljeva.

Nakon početnog inicijalnog pregleda objekta u kojem će biti popisani svi potrošači energije i analizirati stanje, organizirat će se motivacijska radionica za zaposlenike. Uvest će se i mjere kojih će se morati pridržavati svi zaposlenici. Neke od tih mjera su sljedeće: smanjiti količinu potrošnje papira, kupovati reciklirani papir, što je više moguće slati dokumente elektroničkom poštom, dvostrano ispisivanje sadržaja na papiru, dijeliti ispise i publikacije s kolegama, smanjiti količinu potrošnje energije, računala, rasvjetu i ostale uredske uređaje gasiti kada nisu u funkciji, racionalno koristiti uređaje za grijanje i hlađenje, efikasna potrošnja energije – kriterij prilikom nabave nove uredske opreme, umrežavanjem i dijeljenjem resursa smanjiti količinu uredske opreme koja je u uporabi, pri nabavi nove elektroničke opreme obratiti pažnju na potrošnju energije i ostalih resursa, papir, povratna pakiranje i plastika redovito se prikupljaju u predviđene kante, prilikom nabave novih proizvoda uzima se mogućnost recikliranja i da su u što većoj mjeri proizvedeni iz recikliranog papira itd.

Cilj uvođenja zelenog ureda je smanjiti troškove za energente ali i uočiti kako diskretne i male promjene na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini organizacije.