ZAVRŠIO PROJEKT RELEEL FOKUSIRAN NA USKLAÐIVANJE ZAKONODAVSTVA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

ZAVRŠIO PROJEKT RELEEL FOKUSIRAN NA USKLAÐIVANJE ZAKONODAVSTVA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Projekt RELEEL – „Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanja energetske učinkovitosti“ je CARDS 2004 projekt vrijednosti 500 tisuća eura, koji je provodilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva a završen je u veljači ove godine. Projekt je imao za cilj poboljšati institucionalne kapacitete za izradu, usvajanje i provedbu zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u skladu s pravnom stečevinom EU. Pripremljene su preporuke za izradu zakonodavstva iz područja podrijetla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora,a izrađena je i analiza mogućnosti i potrebnih kapaciteta za uspostavu certifikata za obnovljive izvore i za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj. Izrađena je i studija izvedivosti za uspostavu tijela za certifikaciju energetskih oznaka kućanskih uređaja u Hrvatskoj. Materijali su dostupni na internetskim stranicama projekta releel.mingorp.hr. Na internerskim stranicama moguće je pogledati i promotivni video “Kako biti obnovljivi proizvođač u Hrvatskoj”.

 

U nastavku su izravni linkovi na neke od materijala kreiranih u okviru projekta:

 

Analiza raskoraka hrvatskog zakonodavstva i zakonodavstva EU iz područja obnovljivih izvora energije i kogeneracije – (PDF 1,12 MB)

http://releel.mingorp.hr/UserDocsImages/RELEEL_LGA_Report_Final.pdf

 

Jamstvo podrijetla električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije (PDF 500 kB)

http://releel.mingorp.hr/UserDocsImages/081013_Guarantees%20of%20Origin_FINAL.pdf

 

Mjerenje i verifikacija energetskih ušteda (PDF, 135 KB)

http://releel.mingorp.hr/UserDocsImages/090107_MV_FINAL.pdf

 

Zakonodavni okvir i administrativna procedura za obnovljive izvore i kogeneraciju u Republici Hrvatskoj (PDF, 400 KB)

http://releel.mingorp.hr/UserDocsImages/Zakonodavni_okvir_za_OIEK.pdf

 

Kratki vodič kroz zakonodavstvo i administrativnu proceduru za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (PDF, 6,33 MB)

http://releel.mingorp.hr/UserDocsImages/publikacija%20hrv.pdf

 

Preuzeto s releel.mingorp.hr