ZAVRŠENA PROVEDBA PROJEKTA „EMPOWERING FOR GROWTH 2“

ZAVRŠENA PROVEDBA PROJEKTA „EMPOWERING FOR GROWTH 2“

Završna konferencija projekta Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije 2 održana je 25. veljače 2016. Predstavljen je i Akcijski plan za provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije 2016.-2017.

Na razini Međimurske županije, početkom 2011. osnovano je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. Ovo partnerstvo ima važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije. Projekt Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije 2 proveden je u okviru  grant sheme „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“.

Cilj projekta je bio bolja koordinacija, priprema i provedba lokalnih inicijativa i projekata LPZ-a koji će doprinijeti povećanju zaposlenosti u Međimurskoj županiji. Projekt je možda završio, ali se naša suradnja nastavlja, a aktivnosti nas tek čekaju.

Akcijski plan za provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije 2016.-2017. pročitajte OVDJE.