ZAVRŠEN TEČAJ AUTO CAD 3D PROSTOR

ZAVRŠEN TEČAJ AUTO CAD 3D PROSTOR

REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje, u suradnji s HGK županijskom komorom Čakovec, Obrtničkom komorom Međimurske županije i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, a prema projektu “Edukacija u poduzetništvu”, organizirala je specijalistički seminar o AUTO CAD 3D prostor-u, u trajanju od 40 sati. Predavanja su počela 23. rujna u vrhunski opremljenoj učionici za poduzetnike u prostorima Ureda za katastar u Čakovcu.

Grupa od 14 polaznika savladala je napredne alate za crtanje u ravnini – “smart drawing”, korištenje vanjskih referenci – “ex-reference”, korištenje vanjskih baza podataka, kreiranje 3D modela – specificiranje 3D koordinata, pregledavanje 3D crteža, kreiranje 3D ploha, kreiranje čvrstih tijela u trodimenzionalnom prostoru, ubacivanje rasterskih slika, alate za editiranje ploha i tijela, pripremu modela za daljnju obradu u programima za vizualizaciju, rad sa sistemskim varijablama, podešavanje sistemskih varijabli potrebama crteža, povezivanje AutoCAD-a s drugim aplikacijama, kao i povezivanje na Internet…

Po završetku seminara polaznici su pripremljeni za napredno obrađivanje složenih crteža i njihovo povezivanje upotrebom vanjskih referenci, poimanje 3D prostora i snalaženje u njemu, sagledavanje i definiranje problema izrade prostornog modela, izradu modela upotrebom osnovnih i naprednih mogućnosti, vizualnu obradu i prikaz gotovog modela unutar AutoCAD-a, pripremu i export modela u programe za vizualizaciju i povezivanje s drugim programima za obradu modela.
 
Nakon seminara polaznici mogu polagati ispit za dobivanje originalne AutoDesk potvrde o pohađanju seminara (AutoDesk Certificate of Completion).

Seminari o AUTO CAD 3D prostor-u kao i AUTO CAD 2D PROSTORU nastaviti će se i u 2009. godini, a svi zainteresirani poduzetnici svoje sudjelovanje na seminaru mogu prijaviti na tel. 040/374-090; putem  prijavnice na www.redea.hr ili osobno u REDEA-i na adresi R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec.