ZAVRŠEN PROJEKT „OSNAŽIVANJE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE“

ZAVRŠEN PROJEKT „OSNAŽIVANJE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE“

IMG 0700

IMG 0700Konferencijom održanom 12. prosinca 2014. obilježen je završetak projekta „Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije“.

LPZ Međimurske županije osnovan je u prosincu 2010. godine i okuplja sve važne dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Kako je partnerstvo još uvijek neformalno tijelo savjetodavnog karaktera bez pravne osobnosti, projekt je u ime LPZ-a MŽ prijavila Regionalna razvojna agencija Međimurja REDEA d.o.o. u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PU Čakovec u okviru darovnice „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza I“ koja se financira iz Europskog socijalnog fonda, IV. komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Okupljene partnere i suradnike je na konferenciji pozdravio župan Međimurske županije Matija Posavec, koji je izražavajući podršku radu partnerstva, istaknuo važnost partnerskog pristupa u rješavanju problema lokalnog tržišta rada. Marina Kodba, predsjednica LPZ-a Međimurske županije podsjetila je okupljene na proces osnivanja LPZ-a i istaknula kako je potrebno i dalje raditi na jačanju partnerstva svih dionika koji su uključeni u rad partnerstva. Također je najavila provedbu novog projekta LPZ-a: „Osnaživanje LPZ-a Međimurske županije faza 2“ u kojem će fokus biti na daljnjem razvoju područja djelovanja i aktivnosti LPZ-a, odnosno na značajnijem približavanju krajnjim korisnicima, a posebno poslodavcima. Voditeljica projekta iz REDEA-e Petra Pavičić predstavila je sam projekt i projektne aktivnosti koje su bile usmjerene na osnaživanje kompetencija i znanja članova LPZ-a kao preduvjeta za jačanje uloge LPZ-a na lokalnoj razini, a prije svega za rast zaposlenosti.

U okviru projekta izrađen je i Akcijski plan za provedbu Strategije ljudskih potencijala Međimurske županije te je pripremljena baza projekata s područja jačanja ljudskih potencijala, koji će se pripremiti za natječaje pri Europskom socijalnom fondu.

 

Također je tiskana brošura o projektu u kojoj se detaljno prikazane sve projektne aktivnosti.