ZAVRŠEN PREKOGRANIČNI PROJEKT “2SOKROG”

ZAVRŠEN PREKOGRANIČNI PROJEKT “2SOKROG”

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Međimurska županija, Centar za socijalnu skrb Čakovec i Humana Nova organizirali su 9. listopada 2020. godine, konferenciju za medije u sklopu projekta „2SoKroG“- socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Na konferenciji su sudjelovali Matija Posavec, župan Međimurske županije, Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Alenka Bilić, upravitelj socijalne zadruge Humana Nova, Ivan Božić i voditeljica projekta Ivana Knez iz Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.

Međimurska županija kroz niz programa nastoji biti podrška institucijama, a važnost usluga i projekata socijalne skrbi naglasio je župan Međimurske županije Matija Posavec. Istaknuo je da se Međimurska županija razvija kao socijalno osviještena županija, što je vidljivo iz brojnih programa kao što su osiguravanje asistenata u vrtićima i školama, provođenje programa dnevnog boravka u domovima za starije i nemoćne, pružanje podrške osobama s invaliditetom kroz brojne programe, uspostavljene su ustanove Sigurna kuća i Centar za pomoć u kući. Navedeni programi financiraju se ili sufinanciraju iz proračuna županije što na godišnjoj razini iznosi 10 milijuna kuna.

Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA naglasila je važnost projekta 2SoKroG zbog njegovog utjecaja na pojedince i širu zajednicu. Istaknula je da se u budućem razdoblju očekuje povećanje financijskih sredstava za područje socijalne politike, stoga postoji velika vjerojatnost da će se nastaviti provedba projekata tematski vezanih uz socijalnu integraciju osoba, smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Cilj projekta 2SoKroG bio je uspostaviti i ojačati socijalnu politiku i aktivaciju na pograničnom području, a svrha socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima socijalne pomoći kod ponovnog i aktivnog uključenja u društvo i zapošljavanje. Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, nadovezala se da socijalna isključenost nije nužno vezana uz financijsko stanje pojedinca ili obitelji, već je povezano i uz zdravstveno psihofizičko stanje osobe i nedostatak podrške zajednice u kojoj se nalazi. U Hrvatskoj pojam socijalne aktivacije veže se uz socijalno mentorstvo koje predstavlja odnos između stručnog mentora i socijalno isključene osobe.

Ivan Božić, upravitelj HUMANA NOVE, socijalne zadruge iz Čakovca u kojoj se provodio inovativni model socijalne aktivacije, spomenuo je koliko je program značio sudionicima, odnosno osobama koje su ili dugotrajno nezaposlene ili dugotrajni primatelji zajamčene minimalne naknade zbog osjećaja pripadnosti, osvajanja novih vještina i kompetencija te stjecanja samopouzdanja.

Ivana Knez voditeljica projekta iz JU REDEA je predstavila projekt 2SoKroG i rezultate, kojima je ostvaren veliki iskorak na području socijalne politike. Rezultati projekta vezani su uz osnaživanje institucionalnih kapaciteta, kompetencija i vještina djelatnika javnih institucija (centri za socijalnu skrb, zavodi za zapošljavanje), koji pomažu ranjivim skupinama (dugotrajno nezaposlenim i dugotrajnim primateljima socijalne pomoći) u njihovoj ponovnoj integraciji. U sklopu projekta izrađen je inovativni model socijalne aktivacije zahvaljujući kojemu je zaposlena osoba u Humana Novi. Rezultati inovativnog modela 2SoKroG ohrabrujući su i pokazuju da se u svakom pojedincu krije potencijal koji se razvija ako ranjiva osoba dobije priliku uz odgovarajuću stručnu podršku, čime se jača položaj dugotrajno nezaposlenih osoba u zajednici kroz program socijalne aktivacije.

Budući da se kod ciljnih skupina socijalne aktivacije uglavnom radi o osobama koje imaju složene socijalne prepreke i probleme u zapošljavanju, pozitivni rezultati na tržištu rada realiziraju se kao zapošljavanje, uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja, uključivanje u edukacije ili druge oblike socijalne uključenosti kao što je ekološki i društveno koristan rad. Projektom se izradio Program pravovremenog prepoznavanja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kojim se za sprječavanje siromaštva i socijalne isključenosti predlaže aktivnija socijalna politika, individualni pristup pojedincima, njihovo osposobljavanje na odgovarajućem radnom mjestu i uvođenje mjera dodjeljivanja financijske naknade samo za radno nesposobno stanovništvo.

Ukupna vrijednost projekta je 4.312.103,77 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 3.665.288,20 HRK, a udio bespovratnih sredstava za hrvatske partnere iznosi 1.463.700,90 HRK.

Odlična prekogranična suradnja, razmjena iskustva i primjera dobre prakse, osvješćivanje o problematici socijalne isključenosti doprinijelo je novom inovativnom modelu 2SoKroG, jačanju kompetencija i vještina djelatnika javnih institucija i poticanju zapošljavanja ranjivih osoba u socijalnim poduzećima.