ZAŠTITA PRORAČUNA I VRIJEDNOSTI EU-A

ZAŠTITA PRORAČUNA I VRIJEDNOSTI EU-A

EU priprema pravila prema kojima je moguće zaustaviti plaćanja iz proračuna EU-a državama članicama koje ne poštuju vladavinu prava.

Vladavina prava kao jedna od vrijednosti na kojima se temelji EU. Ona podrazumijeva da se vlade drže zakona, ne donose proizvoljne odluke i da građani mogu propitkivati njihove postupke pred neovisnim sudovima. Njome je obuhvaćena i borba protiv korupcije, koja nekima nepravedno pogoduje na štetu drugih, i zaštita slobode medija, čime se osigurava točna informiranost javnosti o djelovanju vlade.

Detaljne informacije vezane uz zaštitu vladavine prava možete pronaći na stranicama Europskog parlamenta.