ZAKON O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Jučer, 5. travnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG predstavlja strateški organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj važan za ostvarivanje održivog razvoja, ostvarivanja načela opće sigurnosti hrane, očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa, te unaprjeđenja i povećanja konkurentnosti poljoprivrede u cjelini.

Opći uvjeti obavljanja djelatnosti OPG-a:

  • fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske može radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu obavljati samostalno gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a;
  • fizičke osobe moraju biti upisane u Upisnik OPG-ova;
  • posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi.

OPG može dobrovoljno odabrati i u Upisnik OPG-ova upisati jednu ili veći broj dopunskih djelatnosti ako za njih ispunjava propisane uvjete.

Sjedište OPG-a je:

  • adresa na kojoj OPG posluje i koja se vodi u Upisniku OPG-ova;
  • sjedište OPG-a za fizičku osobu određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a.

Zajednički OPG:

Dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG.

Član OPG-a:

  • može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji;
  • članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG i mogu biti članovi samo jednog OPG-a, a u svojstvu člana OPG-a dobrovoljno se upisuju u Upisnik OPG-ova;
  • članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje obvezno se upisuju u Upisnik OPG-ova.

Dodatna zaštita uvedena Zakonom je da se ovrha protiv nositelja OPG-a ne može provesti na dijelu poljoprivrednih resursa koji su nužni za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede, a upisani su u Upisnik OPG-ova ako mu je ta djelatnost glavni izvor sredstava za život. Jednako tako, ovrha se ne može provesti na nekretnini u kojoj stanuje nositelj OPG-a i osobe koje je dužan uzdržavati, a definirani su i iznosi sredstava koja se izuzimaju od ovrhe kako bi se osigurala primjerena skrb za životinje na OPG-u .

Više informacija možete saznati OVDJE.

Zakonu o OPG-u možete pristupiti OVDJE.