ZAKON O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

ZAKON O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

Na portalu esavjetovanje dostupno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu naknadne procjene učinka Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je stupio na snagu 7. studenog 2017. godine. Člankom 34. Zakona propisano je da će Ministarstvo poljoprivrede u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka propisa.

Savjetovanje je dostupno do 15.2.2020., a savjetovanju možete pristupiti OVDJE.