ZAKON O OPG I KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ZAKON O OPG I KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na portalu eSavjetovanja dostupna su dva Nacrta prijedloga zakona:

U savjetovanju za oba nacrta prijedloga zakona možete sudjelovati do 2. listopada 2020.