VOLONTERI ZA HUMANITARNU POMOĆ EU

VOLONTERI ZA HUMANITARNU POMOĆ EU

Poziv je otvoren s ciljem financiranja projekata koji predstavljaju raspoređivanje volontera koji će pružati humanitarnu pomoć unutar zemalja Europske unije. Kroz projekte će se doprinijeti jačanju kapaciteta Unije za pružanje humanitarne pomoći potrebitima s ciljem pomoći zemljama koje su ugrožene socijalnim krizama.

Temeljem financiranih projekata, očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:
– 350 nižih/viših volontera raspoređenih na projekte izgradnje otpornosti i upravljanja rizicima od katastrofa u ranjivim, osjetljivim zemljama ili zemljama pogođenima katastrofom te u zaboravljenim krizama u trećim zemljama,
– za 100 nižih stručnjaka nudi se mogućnost pripravništva u Europi prije raspoređivanja,
–  prilike za volontiranje putem interneta kao potpora ili nadopunjavanje aktivnosti projekta,
– projekti koji se financiraju u okviru ovog poziva pružaju sinergiju i komplementarnost u odnosu na aktivnosti humanitarne pomoći ili civilne zaštite koje financira EU u dotičnim zemljama/regijama.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijava projekata obavlja se od strane konzorcija sastavljenog od najmanje dvije organizacije iz zemlje pošiljateljice i dvije organizacije iz zemlje primateljice humanitarne pomoći. Prijavitelji i partneri na projeku morju biti organizacije koje su ovojerene od strane inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti potpore provedbi glavne radnje mogu uključivati:

 • pripravnička mjesta za niže volontere u organizacijama pošiljateljicama EU-a,
 • jačanje sposobnosti ranjivih zajednica i lokalnih organizacija te zajednica i lokalnih organizacija pogođenih katastrofom,
 • jačanje sposobnosti organizacija primateljica,
 • tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice,
 • promicanje angažmana volontera putem interneta te volontera zaposlenika u svrhu pružanja potpore volonterima za humanitarnu pomoć EU-a.

Aktivnosti projekta mogu uključivati:

 • informiranje, komuniciranje i podizanje javne svijesti,
 • analizu rizika i opasnosti te rano upozoravanje,
 • planiranje za slučaj nužde i spremnost na odgovor,
 • zaštitu načina života, imovine i manje mjere ublažavanja.

Aktivnosti jačanja sposobnosti i tehničke pomoći mogu uključivati:

 • tečajeve izobrazbe/izobrazbu voditelja izobrazbe,
 • aktivnosti jačanja i poticanja izgradnje partnerstva,
 • studijske/evaluacijske posjete u svrhu usavršavanja i finaliziranja procjene potreba radnje,
 • seminare i radionice,
 • stručnu praksu,
 • projekte povezivanja sa stručnjacima i razmjenu osoblja,
 • razmjenu dobre prakse,
 • studijske posjete,
 • (samo za tehničku pomoć) obuku i mentorstvo glavnog plaćenog osoblja i volontera organizacije pošiljateljice,
 • (samo za jačanje sposobnosti) studijske posjete u trajanju od najviše tri mjeseca za glavno plaćeno osoblje ili volon­tere iz trećih zemalja sa sjedištem u europskim organizacijama podnositeljima prijava/partnerima.

Iznos sufinanciranja: Minimalan iznos bespovratnih sredstava koja će se dodjeljivati projektima iznosi 100.000 eura, dok je maksimalan iznos sufinanciranja projekata 1.400.000 eura.

Rok: 17.5.2016.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA).