VELIKI PROJEKT REDEA-e FINANCIRAT ĆE SE IZ STRUKTURNIH FONDOVA

VELIKI PROJEKT REDEA-e FINANCIRAT ĆE SE IZ STRUKTURNIH FONDOVA


U posjetu Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA-i, 27. studenog 2012., boravili su zamjenik i pomoćnik ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Jakša Puljiz i Venko Ćurlin sa suradnicama. Svrha posjeta bila je upoznavanje sa napretkom pripreme projekta Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj za financiranje iz Strukturnih fondova EU.

 

Projekt Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u regiji kojeg je REDEA nositelj, je složeni projekt izgradnje i obnove poslovne infrastrukture na 8 lokacija u regiji Sjeverozapadna Hrvatska, a obuhvaća i CENTAR ZNANJA u Čakovcu, na području bivše vojarne, gdje se planiraju  obnoviti i opremiti  postojeće građevine za potrebe razvojnog centra za metalsku industriju te izgraditi i renovirati objekti za potrebe Međimurskog veleučilišta kao i zajedničke potrebe MEV-a,  javnih institucija i gospodarstva.

 

Predstavnici REDEA-e i Tehnološko inovacijskog centra Međimurje predstavili su koncept CENTRA ZNANJA, postojeće stanje te plan razvoja. Predstavnici Ministarstva su izrazili zadovoljstvo viđenim, a od najveće važnosti vide činjenicu da će 1. faza projekta biti spremna za financiranje iz Strukturnih fondova čim isti budu dostupni za korištenje Republici Hrvatskoj. Sastanku je prisustvovao i župan Međimurske županije Ivan Perhoč koji je izrazio podršku županije projektu ali i iskoristio priliku da upozna predstavnike Ministarstva sa ostalim projektima u Međimurskoj županiji koji bi se mogli realizirati u suradnji s MRRFEU.

 

2_4