VELIK INTERES ZA EDUKACIJOM O PROGRAMU RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

VELIK INTERES ZA EDUKACIJOM O PROGRAMU RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

PB031373

U ponedjeljak, 3. studenog 2014. godine, REDEA je u sklopu Potprograma V: „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ održala predavanje o EU fondovima za potrebe gospodarstva i to o Programu ruralnog razvoja RH 2014-2020 koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD). Tema predavanja je pobudila veliki interes prvenstveno kod poljoprivrednih proizvođača, a također i kod pružatelja usluga u turizmu te predstavnika jedinica lokalne samouprave pa se tako skupilo gotovo 50 polaznika.

Već dugo najavljivana, bespovratna sredstava iz Programa ruralnog razvoja bit će stavljena na raspolaganje putem javnih poziva čija se objava očekuje krajem godine o čemu smo već pisali (OVDJE). Koje sve mogućnosti nudi Program i  koliko je zahtjevna projektna dokumentacija, koji su ključni kriteriji za prijavu i temeljem kojih kriterija se projekti boduju su neka od pitanja na koja su sudionici dobili odgovore tijekom ove edukacije. Edukacijom se pokušala predočiti slika o procesu pripreme, prikupljanju i izradi projektne dokumentacije, kompletiranju i dostavi potpune projektne prijave te pravilima provedbe projekta.

U tijeku su individualna savjetovanja prema rasporedu dogovorenom na predavanju.

Uslijed velikog interesa za ovu temu sljedeće predstavljanje Programa ruralnog razvoja za RH predviđeno je 15. studenog u sklopu sajma MESAP JESEN.

Ciklus edukacija u okviru Potprograma V. za 2014. godinu, koje je do sada prošlo više od 170 polaznika, bliži se kraju. Preostaje edukacija o pripremi i provedbi projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova koju ćemo sljedećeg tjedna od 10. do 12. studenog održati u Nedelišću gdje nam je domaćin LAG Međimurski doli i bregi.

PB031373