VELIKI INTERES MEĐIMURSKIH PODUZETNIKA ZA POTICAJNE MJERE NOVOG ZAKONA O POTICANJU INVESTICIJA

VELIKI INTERES MEĐIMURSKIH PODUZETNIKA ZA POTICAJNE MJERE NOVOG ZAKONA O POTICANJU INVESTICIJA


U ponedjeljak 29. listopada, u Čakovcu, u organizaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e, a u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, održan je seminar pod nazivom Poticaji za investicijske projekte i nova radna mjesta. Svrha seminara bila je upoznati poduzetnike s  poticajnim mjerama koje predviđa Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji je stupio na snagu 10. listopada 2012.

 

Tema je izazvala veliko zanimanje te se više od 60 poduzetnika odazvalo pozivu na sudjelovanje. Mjere Zakona predstavila je voditeljica Službe za potporu ulaganja i investicije u Ministarstvu poduzetništva i obrta Ljiljana Zajc, a nakon prezentacije uslijedila su mnogobrojna pitanja poduzetnika vezana za praktičnu primjenu odredbi Zakona na njihove ulagačke projekte. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva gospodarstva te HAMAG Investa.

 

REDEA će početkom sljedeće godine organizirati i dvodnevnu radionicu koja će poduzetnike zainteresirane za korištenje poticajnih mjera osposobiti za samostalnu pripremu prijave za stjecanje statusa nositelja poticajnih mjera prema predmetnom Zakonu. Osim edukacija na ovu temu REDEA će u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta organizirati čitav niz edukacija poduzetničke tematike u razdoblju studeni 2012. – ožujak 2013., a informacije o edukacijama objavljene su na internetskim stranicama REDEA-e.

 

rsz_zpi_2910_redea