UZUVRH: SUFINANCIRANJE PROJEKATA OCD-OVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2016.

UZUVRH: SUFINANCIRANJE PROJEKATA OCD-OVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2016.

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu od 30. svibnja 2015., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu Narodne novine“, br. 38/2016.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu
I.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

II.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

IPA – I. komponenta
IPA Prekogranična suradnja
Europska teritorijalna suradnja
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Erasmus +
Sedmi okvirni program (FP7)
Obzor 2020
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
Višekorisnička IPA
Kreativna Europa
Program o pravima, jednakosti i građanstvu
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti
·        većim dijelom provode tijekom 2016. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;
b. tijekom 2016. godine;

2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti
·        većim dijelom provode tijekom 2016. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;
b. tijekom 2016. godine.

 Prijavni postupak te sve ostale relevantne informacije možete pronaći OVDJE.