USVOJENA STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE OD 2016. DO 2020.

USVOJENA STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE OD 2016. DO 2020.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine koja je stupila na snagu danom donošenja.

Strategija je jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava iz fondova EU, a sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija. Dokument je svojevrsni odgovor na dokument Europske komisije – Strategiju Europa 2020 i ključni je preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Tematskog cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014 -2020.

Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine možete preuzeti OVDJE.