USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU RH

USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU RH

Nakon usvajanja u Saboru Republike Hrvatske u srijedu 13. prosinca 2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te je objavljen u Narodnim novinama 123/17.