USPOSTAVLJEN NOVI SUSTAV EFONDOVI

USPOSTAVLJEN NOVI SUSTAV EFONDOVI

efondoviMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uspostavilo sustav eFondovi kao novo sveobuhvatno informatičko rješenje za učinkovito upravljanje i praćenje operativnih programa i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Ključna razlika novog sustava u odnosu na prethodne aplikacije jest u funkcionalnosti Korisničkog portala, kroz koji prijavitelji mogu pripremati i dostavljati svoje projektne prijedloge i njima upravljati, pratiti njihov status, te nakon odabira i ugovaranja, upravljati svojim ugovorom kroz portal.

Sustav eFondovi je informacijski i komunikacijski sustav koji osobama koje su ovlaštene za njegovo korištenje omogućuje, uvid u objavljene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava, izmjene poziva, podatke vezane uz status poziva, postupak dodjele bespovratnih sredstava, kao i pripremanje i podnošenje projektnih prijedloga, te uvid u provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Kroz Sustav se omogućuje zaprimanje upita, zahtjeva, dokumentacije i očitovanja od nadležnih tijela, dostavljanje očitovanja na upite i zahtjeve, dostavljanje dokumentacije, sve mrežnim putem (putem interneta), putem razvijenog sučelja.

Inicijalna prijava korisnika u sustav sastoji se od autentifikacije i autorizacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava – NIAS (razina zaštite 3 ili više). Akcijom „Nastavi“ na početnom ekranu potrebno je potvrditi prihvaćanje Općih uvjeta korištenja sustava. Potvrđivanjem općih uvjeta korištenja preglednik se preusmjerava na upis korisničkih podataka. U sustav ste prijavljeni nakon upisanih korisničkih podataka.

Prijava na poziv započinje odabirom u izborniku „Objavljeni pozivi“ čime se Korisnik preusmjerava na pregled svih objavljenih poziva i važećih poziva za dostavu projektnih prijava za sve Operativne programe. Klikom na odabrani poziv prikazat će se osnovni podaci o objavljenom pozivu, a akcijom „Prijavi“ započet će postupak prijave na poziv za dostavu projektnih prijava.

Klikom na akcijski gumb „Prijavi“ otvara se skočni prozor „Prijava na poziv“ u kojem se kao predefinirana vrijednost prikazuje naziv poziva u polju „Poziv“ te ime prijavitelja u polju „Prijavitelj“.  Potrebno je upisati „Naziv projekta“ i odabrati jednu od ponuđenih akcija „Spremi“ ili „Odustani“. Akcijom „Odustani“ odustajete od prijave, a akcijom „Spremi“ potvrđujete pokretanje prijave na poziv. Nakon što je odabrana akcija „Spremi“ korisnik se preusmjerava na prijavni obrazac.

Korisničke upute za korištenje sustava eFondovi.