USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA KROZ POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA S NOVIM MOGUĆNOSTIMA OSTVARIVANJA POTPORE

USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA KROZ POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA S NOVIM MOGUĆNOSTIMA OSTVARIVANJA POTPORE

ministarstvo_poljoprivrede_sumarstva_tabfull (1)Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju ušli smo i na puno veće tržište gdje se proizvođači  teško individualno snalaze na tržištu. Stoga se savjetuje proizvođačima da se radi bržeg i lakšeg plasmana svoje robe udružuju u zadruge i udruge. Međutim, Europska komisija preferira da se proizvođači udružuju u proizvođačke organizacije. U Hrvatskoj je osnovano tek nekoliko proizvođačkih organizacija.

Proizvođačke organizacije mogu osnovati pravne osobe koje imaju minimalan broj članova (7) i/ili pokrivaju minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje definiranu Pravilnikom te mogu pravilno obavljati svoje aktivnosti i tijekom određenog razdoblja i u pogledu učinkovitosti, pružanja ljudske, materijalne i tehničke podrške svojim članovima te, prema potrebi, koncentriranja ponude.

Ministarstvo poljoprivrede priznaje proizvođačku organizaciju na temelju podnesenog Zahtjeva pod određenim uvjetima.

Proizvođačke organizacije mogu primiti potpore iz Državnog proračuna RH, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) i Europskog poljoprivrednog fonda za jamstva (EAGF).

Iz Državnog proračuna RH može se, na temelju poslovnog plana, zatražiti potpora od 200.000,00 HRK/godišnje. Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova.

Više informacija o proizvođačkim organizacijama možete naći u Pravilniku (NN 30/2015) o priznavanju i potporama za proizvođačke organizacije objavljenom 14. srpnja 2015. godine na internetskoj stranici putem slijedeće poveznice.