USPOSTAVA POSTROJENJA ZA OBRADU/RECIKLIRANJE GRAĐEVNOG I/ILI KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

USPOSTAVA POSTROJENJA ZA OBRADU/RECIKLIRANJE GRAĐEVNOG I/ILI KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 30. siječnja 2020. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/ recikliranje građevinskog i krupnog otpada komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustavu gospodarenja otpada, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali poduzetnici, srednji i veliki poduzetnici.

U okviru Poziva bespovratna sredstva državne potpore biti će dodijeljena projektima za ulaganje u:

  • Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada
  • Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000,00 HRK, dok je najniži iznos bespovratnih sredstava 1.000.000,00 HRK, a najviši 7.500.000,00 HRK.

Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

VAŽNO!!!

Privremena obustava Poziva na određeno vrijeme, odnosno do četvrtka, 30. travnja 2020. godine do 10:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegnuo 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Privremena obustava Poziva na određeno vrijeme, na razdoblje od 16 dana, odnosno do petka, 17. travnja 2020. godine do 10:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegnuo 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Privremena obustava Poziva na određeno vrijeme, na razdoblje od 15 dana, odnosno do srijede, 1. travnja 2020. godine do 9:00 sati, iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegnuo 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.