UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM U POSLOVANJU

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM U POSLOVANJU

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo DZIV, organizira besplatan seminar “Upravljanje intelektualnim vlasništvom u poslovanju“ koji će se održati 30. siječnja 2018. godine u prostorima TICM-a na adresi Bana Josipa Jelačića 22B u Čakovcu.

Program konferencije i način prijave možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu je 29. siječanj 2018. godine do 15 sati.

Stručnjaci DZIV-a upoznat će polaznike s intelektualnim vlasništvom, zašto ono predstavlja vrijedan poslovni alat i njegovom primjenom u poslovanju. Osim teoretskog uvoda u područje, naglasak seminara je na praktičnom prepoznavanju i korištenju različitih oblika intelektualnog vlasništva u poslovanju na konkretnim primjerima polaznika te na pretraživanju baza podataka industrijskog vlasništva.

Seminar je besplatan, a čini dio aktivnosti koje DZIV provodi u sklopu projekta VIP4SME, financiranog iz programa Europske komisije HORIZON 2020.