UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI – TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA

UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI – TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Opći cilj: Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj: Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Ciljne skupine:
Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici

Rok: 27. 3. 2017.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Važno! Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja od 27.veljače 2017.
Izmjena natječajne dokumentacije
Upute za prijavitelje – izmijenjena verzija
Prilog 2_Posebni uvjeti ugovora – izmijenjena verzija
Obrazac 4 – izmijenjena verzija

Važno! Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja od 15. ožujka 2017.
Izmjena natječajne dokumentacije II
Upute za prijavitelje – izmijenjena verzija II

VAŽNO! Novi rok dostave projektnih prijedloga: 19. 4. 2017.