UNAPREĐENJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU UZ PRIMJENU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

UNAPREĐENJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU UZ PRIMJENU HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Poziv je objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., Prioritet 3. Unapređenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Ovim pozivom želi se potaknuti udruživanje dionika u zajedničkim poduhvatima istraživanja potreba tržišta rada i s tim usklađivanja obrazovne ponude.

 

Opći cilj poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

 

Specifični ciljevi poziva su: izrada standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija, razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa, unapređenje nastavničkih kompetencija, podučavanje poučavatelja, razvoj i primjena kompetencijskog pristupa koje u središte stavlja studente.

 

Ciljne skupine su: studenti preddiplomskih diplomskih i doktorskih studija, nastavnici, suradnici, administrativno i rukovodeće osoblje na visokim učilištima.

 

Prihvatljivi prijavitelji u ovom pozivu su: visoka učilišta, javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika te znanstvene organizacije.

 

Prihvatljivi partneri su: ustanove prihvatljive kao i kod prijavitelja, odgojno-obrazovne ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih, nevladine organizacije, studentske organizacije, strukovne komore i udruženja, tijela državne uprave izuzev Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, jedinice lokalne i regionalne samouprave, poslodavci i udruženja poslodavaca, sindikati.

 

Trajanje projekta: od minimalno 12 do maksimalno 16 mjeseci.

 

Minimalni iznos koji se može tražiti po projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni 2.000.000,00 kuna.

 

Projekti mogu biti sufinancirani u maksimalnom iznosu od 95% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok za prijavu: 19. 9. 2014.

 

Više o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.kvalifikacije.hr/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-emu