ULOGA RAZVOJNIH AGENCIJA U REGIONALNOM RAZVOJU

ULOGA RAZVOJNIH AGENCIJA U REGIONALNOM RAZVOJU

U ponedjeljak, 21. siječnja, u organizaciji Hrvatske inicijative za razvoj u Varaždinu je održana radionica o ulozi razvojnih agencija u regionalnom razvoju. Radionicu je održao gospodin Stuart Duncan, direktor razvojne agencije Destination Winnipeg koja se bavi koordiniranjem ekonomskog i turističkog razvoja grada Winnipega.


U uvodnom dijelu radionice predstavljen je Winnipeg, centar provincije Manitoba i gospodarsko – kulturni potencijali regije. Ovaj multikulturalni grad od 700 000 stanovnika, prometno je čvorište trgovačke rute Vancouver – Toronto i jedan od gospodarsko najraznovrsnijih gradova Kanade. Glavne grane privrede uključuju kopneni i zračni promet,agrarno – poslovni sektor, financije, turizam, a posljednjih se godina ubrzano razvijaju nove grane poput: biotehnologije, informatičke i komunikacijske tehnologije te filmske produkcije. Gospodin Duncan posebno je izdvojio snažnu istraživačku infrastrukturu biotehnološkog sektora koji kroz svoje specijalističke laboratorije postiže zavidne rezultate u istraživanju kardiovaskularnih bolesti. Jedna od značajnih prednosti razvoja ekonomije u Winnipegu svakako je suradnja Sveučilišta Manitoba i lokalnih kompanija koje kroz programe obrazovanja i usavršavanja planski stvaraju potreban stručni kadar.


Drugi dio radionice obuhvatio je predstavljanje same agencije Destination Winnipeg. Agencija je javno – privatno partnerstvo čiji je primarni izvor financiranja grad Winnipeg i provincija Manitoba. Glavne aktivnosti agencije usmjerene su na poticanje ekonomsko –turističkog rasta kroz marketing i promociju, inicijative i projekte na području privlačenja ulaganja i širenja ekonomskih aktivnosti. U ostvarivanju ovih aktivnosti preuzet je održiv i dugoročan pristupu ekonomskom razvitku baziran na trogodišnjem poslovnom planu kroz rad s partnerima: grad Winnipeg, provincija Manitoba, ekonomske, obrazovne i istraživačke institucije. Tijekom izlaganja spomenuti su izazovi s kojima se suočava kanadsko gospodarstvo, a samim time i agencija. Visoke cijene nafte, konkurencija iz Kine i Indije, izoliranost od glavnih svjetskih tržišta, održavanje ekonomske infrastrukture, birokratske procedure samo su neki od izazova. Na kraju prezentacije, direktor Destination Winnipega naveo je ključne strategije uspješnog poslovanja svake regionalne agencije, bez obzira na mjesto i prilike u kojima ona djeluje. Najvažnije je učinkovito i brzo reagirati na zahtjeve klijenata, osigurati prave informacije i usluge za klijente, fokusirati se na aktivnosti koje su konzistentne željenim ciljevima te prezentirati svoj rad što većem broju medija.

 

Web stranice razvojne agencije Destination Winnipeg:
www.destinationwinnipeg.ca