ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE – PRVI POZIV

ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE – PRVI POZIV

Otvoren je  poziv na dostavu projektnih prijedloga Ulaganje u zanost i inovacije – prvi poziv u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK. Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja i/ili partnera ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima.

Prihvatljive aktivnosti
U projekt je nužno uključiti sve ovdje navedene grupe aktivnosti, a na prijavitelju je da odredi opseg svake grupe aktivnosti koja će biti provedena.
1. Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan iliviše PTPP-a
2. Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta
3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.)
4. Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
5. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
6. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
7. Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
8. Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
Osim navedenih, prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je i Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta, no njeno provođenje nije obavezno.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. rujna 2017. godine.
Više o natječaju možete pronaći na stranicama Strukturni fondovi.