ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

U Narodnim novinama broj 84/2018 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Na temelju navedene upute izmijenjen je Prilog V Kriteriji odabira u dijelu koji se odnosi na dodjelu bodova prema stupanju razvijenosti pojedine JLS u kojoj se provodi ulaganje. Ostali je tekst Pravilnika neizmijenjen.

Više informacija možete saznati OVDJE.