UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT

UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT

VAŽNA OBAVIJEST! Dana 27. srpnja 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport ”, u periodu od 27. srpnja 2018. u 15:30 sati, pa sve do 30. listopada 2018. godine do 24:00 sata.

Ovaj trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Opći cilj je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Specifični ciljevi su:

  1. Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti
  2. Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

Prijavitelji mogu biti organizacije civilnog društva upisane u registar udruga i registar športskih djelatnosti, ustanove upisane u registar športske djelatnosti, osnovne škole, srednje škole, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole, ustanove socijalne skrbi.

Osnovna škola, srednja škola, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja te ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici) obvezne su prijaviti projekt u partnerstvu s udrugom registriranom za obavljanje športske djelatnosti.

Prihvatljivi partneri mogu biti uz već navedene kao mogući partneri i udruge neovisno o području djelovanja, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, zaklade, vjerske zajednice, međunarodne organizacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina.

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1 je usmjerena na ispunjavanje Specifičnog cilja 1 i moguće aktivnosti su:

  • organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (OBAVEZNA AKTIVNOST)
  • osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti na projektu
  • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti
  • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti

Komponenta 2 je usmjerena na ispunjavanje Specifičnog cilja 2, a moguće aktivnosti su:

  • aktivnosti unaprjeđenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (OBAVEZNA AKTIVNOST)
  • aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (OBAVEZNA AKTIVNOST)
  • manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama (OBAVEZNA AKTIVNOST), itd.

 Trajanje projekta:

Komponenta 1 – od 12 do 24 mjeseca

Komponenta 2 – od 12 do 36 mjeseci

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna financijska alokacija ovog Poziva iznosi 50.000.000,00 kuna.

Komponenta 1 – raspoloživi iznos 22.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna.

Komponenta 2 – raspoloživi iznos 28.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 400.000,00 kuna, a najviši 1.500.000,00 kuna.

Intenzitet potpore za obje komponente može iznositi do 100 % prihvatljivih troškova.

Više o Pozivu i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

VAŽNO!!! Dana 31. listopada 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. studenoga 2019. godine do kraja dana. U slučaju da se oslobode dodatna financijska sredstva, Poziv će biti ponovno otvoren za prijave. Ukoliko ne dođe do oslobađanja dodatnih financijskih sredstava za Poziv, obustava Poziva će biti produljena do daljnjega. Sve relevantne informacije vezane za Poziv dostupne su OVDJE.