UKLJUČITE SE U PRVU INOVATIVNU MREŽU PROIZVOĐAČA MAHUNARKI

UKLJUČITE SE U PRVU INOVATIVNU MREŽU PROIZVOĐAČA MAHUNARKI

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA je kao jedini partner iz Hrvatske uključena u provedbu istraživačkog projekta TRUE (TRansition paths to sUstainable legume-based systems in Europe) čiji je cilj ispitati potencijale i unaprijediti mogućnosti uzgoja mahunarki kako bi se dugoročno doprinijelo povećanju održivosti poljoprivredno – prehrambenog sektora.

U sklopu projekta, REDEA će provoditi aktivnosti vezane uz podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača i općenito cijele javnosti o pozitivnim učincima uzgoja mahunarki. Naime, ove kulture imaju velik ekonomski, agronomski i ekološki značaj, pri čemu posebice valja naglasiti jedinstvenu sposobnost stvaranja simbiotskih odnosa s određenim vrstama bakterija, pri čemu se stvaraju korijenove kvržice ili nodule u kojima dolazi do fiksacije atmosferskog dušika. Na taj način, mahunarke obogaćuju tlo osnovnim biljnim hranjivima uslijed koje se smanjuje potreba za primjenom mineralnih gnojiva. Upravo zbog toga, uključivanjem mahunarki u plodorede suvremenih proizvodnih sustava, može se doprinijeti diversifikaciji proizvodnje, povećanju prinosa uzgajanih kultura uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Jedna od aktivnosti koju će REDEA provoditi u sklopu projekta je stvaranje preduvjeta za uspostavu prve Inovativne mreže proizvođača mahunarki. Radi se o povezivanju, pri čemu će svi članovi postati dio internacionalne mreže koja će osigurati prijenos informacija i primjera dobrih praksi projektnih partnera iz različitih zemalja članica EU. Na taj način, članovi mreže imat će mogućnost steći specifična znanja i vještine koje su im neophodne da u svoje proizvodne sustave i procese uključe mahunarke te na taj način unaprijede svoje dosadašnje poslovanje.

Ovim putem REDEA poziva sve zainteresirane dionike koji su na bilo koji način uključeni u poljoprivrednu proizvodnju i preradu mahunarki ili sudjeluju u razvojnim projektima koji se odnose na uzgoj  mahunarki da se uključe u prvu Inovativnu mrežu proizvođača mahunarki. Također, dobrodošli su i svi oni koji su tek u fazi planiranja i razmišljanja o uzgoju ovih poljoprivrednih kultura.

DODATNE INFORMACIJE O PROJEKTU TRUE:

trueProjekt TRUE obuhvaća 24 projektna partnera iz 10 različitih zemalja EU, a novo uspostavljen konzorcij obuhvaća znanstvenike i istraživače, poljoprivredne proizvođače i prerađivače te brojne druge dionike koji su uključeni u vrijednosni lanac proizvodnje mahunarki. Projekt će se financirati iz Programa „Održiva sigurnost hrane – otporni i učinkoviti vrijednosni lanci“ u sklopu programa Obzor 2020. Projekt je započeo 1. travnja 2017. i trajat će naredne četiri godine.

U sklopu projekta TRUE planira se uspostava tri regionalne mreže koja se protežu kroz tri različite pedoklimatske regije Europe: kontinentalnu, mediteransku i atlantsku. Navedene regionalne mreže kreirat će okvir za razmjenu informacija i novih saznanja koja će se producirati kao rezultat izrade studije slučaja od strane svakog projektnog partnera. Sukladno navedenom, u sklopu projekta TRUE provest će se ukupno 24 studije slučaja u sklopu kojih će se analizirati 11 ekonomski i ekološki najznačajnijih vrsta mahunarki, njihov konvencionalni i ekološki uzgoj te s njima povezane vrijednosne lance proizvodnje. Pojedine studije slučaja biti će usmjerene istraživanju potencijala uzgoja mahunarki na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem  proizvodnje hrane za stočarstvo i akvakulturu, a osim navedenog, pojedine studije slučaja potaknut će istraživanju i razvoju novih tehnologija te razvoju inovativnih proizvoda u sektoru proizvodnje prehrambenih namirnica, između ostaloga i pića.

Novo uspostavljene regionalne mreže uz prvu Inovativnu mrežu proizvođača mahunarki koja će okupljat dionike iz Hrvatske, omogućit će uspostavu platforme koje će omogućiti razmjenu informacija, iskustva i primjera dobih praksi kako bi se svim dionicima približila nova saznanja i spoznaje te inovacije vezane za uzgoj mahunarki. Tijekom trajanja projekta za sve članove mreže biti će organiziran niz teorijskih predavanja i praktičnih radionica na kojima će svi dionici moći steći znanja i vještine koje su im neophodne da svoju proizvodnju usmjere uzgoju ovih visoko vrijednih kultura. Članovi mreže moći će u vremenu trajanja projekta identificirati najznačajnije probleme i ograničenja koja koče daljnji razvoj ovog vida proizvodnje, pri čemu će zajedno s istraživačkim i znanstvenim konzorcijem sudjelovati u pronalaženju i identifikaciji najpogodnijih rješenja. Također, u sklopu projekta poticat će se stvaranje suradnje između proizvođača mahunarki i dionika koji djeluju na području tržišta i marketinga. Na taj način stvorit će se preduvjeti za siguran plasman proizvoda na tržište, uz poseban naglasak na unaprjeđenje njihove dostupnosti  te cjenovne konkurentnosti diljem EU.

Nastavno na navedeno, pozivamo da nam se javite ukoliko dijelite interes uključivanja u projekt TRUE, koji je usmjeren povećanju održivosti vrijednosnog lanaca proizvodnje mahunarki. Kako bi sudjelovali u projektu potrebno je ispuniti on-line prijavnicu koja je dostupna OVDJE.

Za sve dodatne informacije o projektu TRUE i mogućnostima sudjelovanja slobodno nam se obratite putem telefonskog poziva na broj 040/395-586 ili putem e- maila: magdalena.trstenjak@redea.hr.

Službena web stranica projekta: https://www.true-project.eu/

*U ovome Pozivu, pojam Inovativne mreže proizvođača mahunarki podrazumijeva koncept neformalnog povezivanja i poticanja na suradnju svih poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, bez bilo kakvih obaveza, te svih onih pojedinaca koje se bave razvojem uzgojnih sustava mahunarki uz čvrstu suradnju sa znanstvenim i stručnim službama i ustanovama na nacionalnoj razini.

ecTRansition paths to sUstainable legume-based systems in Europe (TRUE), has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 727973”.