UKIDA SE AGENCIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

UKIDA SE AGENCIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prestaje s radom 1. srpnja 2019. godine kako je definirano Zakonom o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 14/19).

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) je osnovana kao javna ustanova za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela županija i gradova. Počela je s radom 10. veljače 2014. godine.

Na cjelokupnom području Republike Hrvatske zaprimljeno preko 800 tisuća zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada a AZONIZ je do svibnja 2018. preuzela 145 tisuća zahtjeva i donijela ukupno 113 tisuća rješenja od kojih 76 tisuća rješenja o izvedenom stanju, a ostali su zahtjevi odbijeni ili su stranke same odustale od zahtjeva. Do kraja 2018. godine za izdana rješenja Agencija je naplatila 214 milijuna kuna od čega je 30 posto doznačeno lokalnoj upravi.

Spisi predmeta koje je preuzela AZONIZ, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje, vraćaju se nadležnim upravnim tijelima na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada. Za sve spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje u AZONIZ-u podnositeljima zahtjeva upućuju se obavijesti o povratu spisa. Više o AZONIZ-u možete pročitati ovdje.

Izvor: https://mgipu.gov.hr/vijesti/ukida-se-agencija-za-ozakonjenje-nezakonito-izgradjenih-zgrada-9224/9224