U SV. MARTINU ODRŽAN 3. SASTANAK KONZORCIJA PROJEKTA NIMSEC

U SV. MARTINU ODRŽAN 3. SASTANAK KONZORCIJA PROJEKTA NIMSEC

U petak i subotu, 6. i 7. veljače u Toplicama Sveti Martin u organizaciji Regionalne razvoje agencije Međimurje – REDEA-e održan je 3. sastanak konzorcija projekta NIMSEC. Sastanku su prisustvovali članovi konzorcija koji se sastoji od javnih institucija, privatnih poduzeća i sveučilišta iz Španjolske, Slovenije, Bugarske i Hrvatske. REDEA je, uz Končar-KA, zadužena za provedbu projekta u Međimurju i promotivnu kampanju u ostatku Hrvatske. Na sastanku je napravljen pregled do sada provedenih aktivnosti te su definirani detalji provedbe projekta u slijedećem razdoblju.

 

Projekt NIMSEC financiran je u okviru programa Europske unije Intelligent Energy Europe (IEE) u okviru natječaja objavljenog 2006. godine, a odnosi se na tematsko područje održivih energetskih zajednica. IEE program namijenjen je financiranju projekata čiji je cilj povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, mjera energetske učinkovitosti i drugih mjera koje se odnose na energetiku a doprinose održivom razvoju. Samo ime projekta je akronim od Novel and Integrated Model of Sustainable Energy Communities ili u prijevodu Novi i integrirani model energetski održivih zajednica. Pri tome se pod energetski održivim zajednicama smatraju lokalne zajednice u kojima političari, planeri, sudionici na tržištu i građani aktivno sudjeluju u razvoju decentraliziranih načina opskrbe energijom potičući korištenje energije iz obnovljivih izvora uz istovremenu primjenu mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima krajnje potrošnje. Cilj NIMSEC-a je rješavanje niza uočenih lokalnih problema povezanih sa energetskom učinkovitošću i obnovljivim izvorima energije. Projekt je usmjeren na strateški važne sektore u održivom upravljanju energijom kao što su lokalna i regionalna uprava, industrijski sektor i poljoprivreda. Provedba projekta počela je u siječnju 2008. godine, a trajat će do ožujka 2010. godine. Ukupni iznos predviđen za provedbu projekta je 756.382 EUR od čega je 49 % sufinancirano od strane EU. Za provedbu hrvatskog dijela projekta predviđeno je 139.911 EUR od čega na REDEA-ine aktivnosti otpada 46.804 EUR.

Do sada je u Međimurju okviru projekta napravljena inicijalna analiza trenutne proizvodnje i potrošnje energije te analitička studija energetske situacije u Međimurskoj županiji u kojoj su ukratko navedeni potencijali za korištenje obnovljivih izvora energije, prepreke njihovom većem korištenju te dobre prakse i pilot projekti provedeni u Međimurju. Ove dvije studije dostupne su on-line na dijelu web stranica REDEA-e posvećenom NIMSEC-u.

Energetski kutak kojem je svrha prikazati energetski efikasne kućanske uređaje i instalacije postavljen je od strane Končar-kućanskih aparata kao dio Regionalnog centra strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije koji djeluje u okviru Graditeljske škole Čakovec. U izložbenom dijelu Centra posjetitelji se mogu upoznati s načinima korištenja obnovljivih izvora energije, modernim tehnikama gradnje i energetski učinkovitim uređajima. Na taj način dobivaju cjelovitu sliku o suvremenim trendovima cilj kojih je smanjenje potrošnje energije i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora koji su u temelju energetskih politika svih razvijenih zemalja, a posebice članica Europske unije. U slijedećem razdoblju u kutak će biti instalirani dodatni uređaji, tiskani promotivni i edukativni materijali te organizirani posjeti zainteresiranih pojedinaca i skupina.

 

Kutak energetske učinkovitosti u okviru Regionalnog centra strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije (www.revetis.hr)
 

Uskoro će početi provedba e-learning tečajeva iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti koji je osmislilo Sveučilište u Salamanci (Španjolska). Bit će provedena dva tečaja okvirnog trajanja od šest mjeseci. Jedan je namijenjen polaznicima s fakultetskim obrazovanjem i općenitijeg je karaktera, dok je drugi namijenjen praktičarima kao što su instalateri i monteri energetski učinkovite opreme i postrojenja obnovljivih izvora energije. Polaznici koji uspješno završe tečaj dobit će međunarodno priznati certifikat. Tečajevi će biti na engleskom jeziku, a svi zainteresirani za sudjelovanje u tečajevima mogu se već sada javiti u REDEA-u.

U tijeku je izrada SEC modela koji će se sastojati od niza preporuka za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera energetske učinkovitosti te strategije za njihovu primjenu. Sastavni dio modela bit će i sporazumi koji će se sklopiti s jedinicama lokalne i/ili regionalne samouprave te privatnim poduzećima u kojima će se definirati koraci za primjenu modela.

U okviru projekta bit će organizirana i radionica iz područja EE i OIE namijenjena malim i srednjim poduzećima te seminar namijenjen široj javnosti.

Nakon što počne provedba mjera predviđenih SEC modelom napravit će se još jedna analiza proizvodnje i potrošnje energije u Međimurju da se utvrde eventualni pomaci i trendovi te daju preporuke i smjernice za daljnje djelovanje na ovom području.

NIMSEC je, uz osnivanje Međimurske energetske agencije, jedan od prvih IEE projekata u Hrvatskoj, no ne i jedini projekt iz područja energetike koji se trenutno provodi u Međimurju. Projekt je komplementaran nizu aktivnosti koje provode Međimurska županija, gradovi i općine, škole, privatne tvrtke i drugi subjekti u Međimurju, a cilj kojih je povećanje energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i općenito energetske situacije u regiji. Svi ovi projekti ukazuju na činjenicu da je energetika shvaćena kao jedno od ključnih područja za budući održivi razvoj županije po čemu Međimurje prednjači u Hrvatskoj

  

Projektni konzorcij NIMSEC-a